ČSN ISO 22955 (011658)

Acoustics - Acoustic quality of open office spaces

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.3.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.10 ohne MWS
17.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 22955
Zeichen: 011658
Katalog-Nummer: 514038
Ausgabedatum normen: 1.3.2022
SKU: NS-1050174
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 22955 (011658):

Tento dokument poskytuje technický návod k zajištění akustické kvality otevřených kanceláří, aby se podpořil dialog a formální vazba mezi různými zúčastněnými stranami, které se podílejí na plánování, navrhování, výstavbě nebo rozvrhování pracovních míst v otevřených kancelářích: koncoví zákazníci, vlastníci projektu, osoby mající vliv na výběr materiálů, konzultanti atd. Je použitelný pro všechny otevřené kanceláře, v nichž se provádějí tyto činnosti: - Prostor typu 1: činnost není ještě známa - prázdné podlaží; - Prostor typu 2: činnost v místnosti, která se zaměřuje hlavně na komunikaci s vnějším prostředím (s využitím telefonu/audia/videa); - Prostor typu 3: činnost, která je založena hlavně na spolupráci mezi lidmi na nejbližších pracovních místech; - Prostor typu 4: činnost založená na spolupráci v malém rozsahu; - Prostor typu 5: činnost, která může zahrnovat přijímání veřejnosti; - Prostor typu 6: kombinování činností v rámci stejného prostoru. Specifičtěji se tento dokument vztahuje na projekty pro úpravu stávajících obchodních míst (renovace a/nebo změna či doplnění činností) a projekty pro rozvržení nových prostor a prostor předávaných jako nezařízené. Pokrývá jak činnosti, tak operace těchto zúčastněných stran: - koneční zákazníci: diagnostika, šetření, vyjádření potřeb při respektování jejich znalostí v oblasti akustiky; - vlastníci projektu: příprava smluvních specifikací; - společnosti podílející se řízení projektu (architekti, akustici, ergonomové, ekonomové a konzultační technici): uvedení akustických řešení a zásad rozvržení použitých k dosažení výsledku vyjádřeného ve specifikacích; - obchodníci s nemovitostmi: dosažení jasného a ověřitelného cíle s ohledem na výběr materiálů a implementaci; - stavební developeři: podpora kvality vnitřního prostředí, včetně akustického komfortu, při operacích s majetkem, aby byla využita jako konkurenční prvek; - specialisté na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a kvalitu; - expertní hodnocení a konzultace

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.