Die Norm ČSN ISO 24535 1.9.2008 Ansicht

ČSN ISO 24535 (018345)

Intelligent transport systems - Automatic vehicle identification - Basic electronic registration identification (Basic ERI)

Automatische name übersetzung:

Intelligente Verkehrssysteme - Automatische Fahrzeug- und Ausstattungsidentifizierung und Kosten - Elektronische Identifizierung für die Registrierung (ERI). (Nur in Englisch, ist der Text Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.9.2008


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.80 ohne MWS
8.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 24535
Zeichen: 018345
Katalog-Nummer: 81776
Ausgabedatum normen: 1.9.2008
SKU: NS-178510
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 24535 (018345):

Tato norma podporuje jednoduché systémy pro "základní elektronickou registrační identifikaci" ("základní ERI") pro použití v inteligentních silničně dopravních aplikacích. Tato "základní ERI" norma specifikuje: "specifikaci jedinečného identifikátoru vozidla (pomocí mezinárodně standardního nebo nestandardního datového konceptu), "funkční možnosti "základní ERI", volitelné pro různé aplikace "základní ERI"; "minimální požadavky na datovou interoperabilitu mezi základními elektronickými registračními visačkami (ERT) a elektronickými čtečkami registrace (ERR). Tato norma navíc umožňuje, ale nevyžaduje, uložení dat o vozidlech pro jedinečný identifikátor vozidla, je konzistentní s architekturou ERI specifikovanou v ISO/TS 24534-1 a s datovou koncepcí specifikovanou v ISO/TS 24534-3, ale nemusí nutně spolupracovat s mocnějšími a "plně vybavenými" komunikačními systémy ERI speci-fikovanými v ISO/TS 24534-4 nebo ISO/TS 24534-5. Specifikuje "základní ERI" systém s bezpečností adekvátní pro informace, které= jsou nyní k dispozici manuálně (jako je registrační značka (SPZ) a/nebo VIN data) ale neznamená to, že poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti požadované pro některé administrativní potřeby. Systémy vyžadující vyšší zabezpečení se mají řídit příslušnými částmi ISO/TS 24534. Přestože to není součástí této normy, použité technologie podporující tuto normu mohou umožnit další nestandardní bezpečnostní opatření, která se budou doplňovat pro specifické aplikace. POZNÁMKA: "Základní ERI" systém implikuje používání základního ERT. Dotazovače mohou nebo nemusejí podporovat jak ISO/TS 24534-4 tak ISO/TS 24534-5 a tuto normu, přičemž toto bude komerční a nikoliv normalizační rozhodnutí.. Rozsah této normy je omezen na: "požadavek na používání standardního radiového rozhraní s veřejně dostupnými protokoly "používání datových konceptů konzistentních s ISO/TS 24534-3 "možnost dalšího použití privátních datových konceptů

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.