ČSN ISO 26000 (010390)

Guidance on social responsibility

Automatische name übersetzung:

Guidance on Social Responsibility.NORM herausgegeben am 1.7.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis26.10 ohne MWS
26.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 26000
Zeichen: 010390
Katalog-Nummer: 88082
Ausgabedatum normen: 1.7.2011
SKU: NS-178535
Zahl der Seiten: 102
Gewicht ca.: 337 g (0.74 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Company organization and management in general

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 26000 (010390):

Tato norma poskytuje "metodické" pokyny k základním principům společenské odpovědnosti, přičemž rozlišuje společenskou odpovědnost a zapojení zainteresovaných stran, základní témata a otázky náležící do oblasti společenské odpovědnosti. Současně nabízí pokyny ke způsobům integrace společensky odpovědného chování v organizaci. Zdůrazňuje význam výsledků a zlepšení profilu v oblasti společenské odpovědnosti pro organizaci a její udržitelný rozvoj. Norma je určená k použití pro všechny typy organizací v soukromém, veřejném a neziskovém sektoru, bez ohledu na jejich velikost a na to, zda působí v rozvojových či rozvinutých zemích. I když ne všechny části této mezinárodní normy budou stejně užitečné pro všechny organizace, veškerá klíčová témata jsou relevantní pro každou organizaci. Veškerá základní témata se skládají z řady otázek a je na individuální odpovědnosti každé organizace stanovit otázky, jejichž řešení je pro ni relevantní a významné, a to pomocí vlastních úvah a dialogu se zainteresovanými stranami

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe