Die norm ČSN ISO 26101 (011644)

Acoustics - Test methods for the qualification of free-field environments

Automatische Übersetzung:

Akustik - Messverfahren zur Bestimmung der Zulässigkeit einer Umgebung Freifeld.NORM herausgegeben am 1.10.2012


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.00 EUR)

11.00
12.10


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 26101
Zeichen: 011644
Katalog-Nummer: 91290
Ausgabedatum normen: 1.10.2012
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 26101 (011644):

Tato mezinárodní norma stanovuje metodiku určování způsobilosti akustických prostorů, jako jsou bezodrazové nebo polobezodrazové prostory, splňující požadavky na volné zvukové pole. 1.2 Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební metody používající diskrétní frekvence nebo širokopásmový signál pro určení způsobilosti bezodrazových a polobezodrazových prostorů, stanovuje postup určování způsobilosti všesměrového zdroje vhodného pro určování způsobilosti volného pole, uvádí podrobnosti jak prezentovat výsledky a popisuje nejistoty měření. 1.3 Tato mezinárodní norma byla vypracována pro určování způsobilosti bezodrazových a polobezodrazových prostorů pro různé akustické měřicí účely. Očekává se, že během doby se různé normy a zkušební předpisy budou odkazovat na tuto mezinárodní normu, aby určily způsobilost bezodrazových a polobezodrazových prostorů pro jednotlivá měření. 1.4 Při neexistování specifických požadavků nebo kritérií, poskytuje příloha A kritéria způsobilosti a požadavky na měření k určení způsobilosti bezodrazových a polobezodrazových prostorů pro obecná akustická měření. 1.5 Tato mezinárodní norma popisuje metodu útlumu zvuku divergencí pro měření vlastností volného pole akustického prostředí

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe