ČSN ISO 2631-1 (011405)

Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1: General requirements

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen und Stöße - Bewertung der Einwirkung von Ganzkörper-Schwingungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen.NORM herausgegeben am 1.11.1999


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.40 ohne MWS
12.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 2631-1
Zeichen: 011405
Katalog-Nummer: 57382
Ausgabedatum normen: 1.11.1999
SKU: NS-178547
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibration and shock with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 2631-1 (011405):

Tato část ISO 2631 definuje metody měření periodických, náhodných a přechodových celkových vibrací. Uvádí základní faktory, které se kombinují při určení stupně, s jakým bude expozice vibracím přijatelná. V informativních přílohách jsou uvedeny současné názory a návody pro posouzení možných účinků vibrací na zdraví, pohodlí a vnímání a nemoc z pohybu. Uvažovaný frekvenční rozsah je - 0,5 Hz až 80 Hz pro zdraví, pohodlí a vnímání - 0,1 Hz až 0,5 Hz pro nemoc z pohybu. Ačkoliv nejsou potenciální účinky na výkonnost člověka pokryty, platí většina návodů pro měření celkových vibrací také pro tuto oblast. Tato část ISO 2631 definuje také principy vybraných metod připevnění snímačů při určování expozice člověka. Neplatí pro hodnocení jednotlivých rázů s extrémní velikostí, jaké se vyskytují při nehodách vozidel. Tato část ISO 2631 platí pro pohyby přenášené na lidské tělo jako celek z opěrných povrchů: nohy stojící osoby, zadek, záda a nohy sedící osoby nebo opěrná oblast ležící osoby. Tento druh vibrací se vyskytuje v dopravních prostředcích, na strojních zařízeních, v budovách a v blízkosti pracujících strojních zařízení

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 2631-1:1999/Amd.1 (011405) Änderung

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky.

Änderung herausgegeben am 1.12.2010

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (6.60 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
6.60


AUF LAGER

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe