ČSN ISO 2859-2 (010261)

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.9.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.20 ohne MWS
17.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 2859-2
Zeichen: 010261
Katalog-Nummer: 517102
Ausgabedatum normen: 1.9.2023
SKU: NS-1152383
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 2859-2 (010261):

Tento dokument definuje systém statistické přejímky pro kontrolu srovnáváním určený mezní kvalitou (LQ). Tento přejímací systém se používá pro izolované dávky (izolované posloupnosti dávek, izolovanou dávku, jedinečnou dávku nebo krátkou sérii dávek), kde přechodová pravidla popsaná například v ČSN ISO 2859-1 nelze použít. Úrovně kontroly popsané v ČSN ISO 2859-1 pro řízení relativního počtu kontrol tento dokument neobsahuje. V mnoha situacích v průmyslu, v nichž by se přechodová pravidla dala použít, se tato pravidla nepoužívají z mnoha důvodů, které však nemusí být vždy platné: a) výroba je přerušovaná (není spojitá); b) výroba pochází z několika různých zdrojů v různých množstvích ("job lots"); c) dávky jsou izolované; d) dávky jsou po kontrole znovu předloženy k přejímce. Přejímací plány v tomto dokumentu jsou určeny sérií preferovaných hodnot mezní kvality (LQ), kdy riziko odběratele (pravděpodobnost přijetí na úrovni kvality LQ) je obvykle pod 10%, až na několik výjimek. Tento dokument je určen pro kontrolu neshodných jednotek a pro kontrolu neshod na 100 jednotek. Je určen pro případ, kdy jak dodavatel, tak i odběratel považují kontrolovanou dávku za izolovanou. To znamená, že dávka je unikátní, vyrobená jako jediná svého druhu. Norma může být použita i tehdy, kdy série dávek je příliš krátká pro aplikaci přechodových pravidel

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.