ČSN ISO 2859-5 (010261)

Sampling procedures for inspection by attributes - Part 5: System of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

Automatische name übersetzung:

Stichprobenverfahren für die Attributprüfung - Teil 5: System sequenzieller Stichprobenpläne Aqls Auswahl für die Steuerung von jeder Dosis in der Reihe.NORM herausgegeben am 1.12.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis15.70 ohne MWS
15.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 2859-5
Zeichen: 010261
Katalog-Nummer: 77328
Ausgabedatum normen: 1.12.2006
SKU: NS-178630
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 144 g (0.32 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 2859-5 (010261):

Systém statistických přejímek v ČSN ISO 2859-1 je indexován přípustnou mezí jakosti (AQL). Jeho účelem je působit na dodavatele pomocí ekonomického a psychologického nátlaku vyvolaného nepřijetím dávky tak, aby udržoval průměr procesu na úrovni alespoň shodné s předepsanou přípustnou mezí jakosti při současném stanovení horní meze rizika odběratele, že bude přijata případná špatná dávka. Přejímací plány uvedené v tomto dokumentu jsou použitelné, ale ne pouze omezeny, na kontrolu: - konečných prvků, - komponent a hromadných materiálů, - operací, - materiálů používaných v procesu, - zásob ve skladu, - údržbářských operací, - dat nebo záznamů a - administrativních postupů. Tato schémata jsou navržena k použití především pro spojité série dávek, tedy série dostatečně dlouhé, aby bylo možno použít přechodová pravidla v 10.3. Tato přechodová pravidla poskytují a) zvýšenou ochranu odběratele (přechodem na zpřísněnou kontrolu nebo přerušením výběrové kontroly), která má odhalit zhoršení jakosti, b) podnět - k uvážení odpovědné autoritě - ke snížení kontrolních nákladů (přechodem na kritéria příslušná zmírněné kontrole), který se má realizovat při soustavném dosahování dobré jakosti v průběhu času. Jednotlivé přejímací plány nejsou navrženy k použití pro jiná schémata než pro jaká jsou uvedena. Pro dávky vyráběné jako izolované nebo v příliš krátkých sériích neumožňujících aplikaci ČSN ISO 2859-5 se uživateli doporučuje využít přejímacích plánů připravených pro takové situace a uvedených v české technické normě ČSN ISO 2859-2

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe