ČSN ISO 3534-3 (010216)

Statistics - Vocabulary and symbols - Part 3: Design of experiments

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.12.2019


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis27.20 ohne MWS
27.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 3534-3
Zeichen: 010216
Katalog-Nummer: 508617
Ausgabedatum normen: 1.12.2019
SKU: NS-977114
Zahl der Seiten: 94
Gewicht ca.: 313 g (0.69 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 3534-3 (010216):

Tato část ISO 3534 definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů a lze ji použít při navrhování dalších mezinárodních norem. Konkrétněji definuje termíny používané v oblasti navrhování experimentů s jednorozměrnou a spojitou odezvou, jejíž střední hodnota je lineární funkcí parametrů. Z hlediska statistické analýzy jsou termíny založeny na předpokladu, že chybový člen má normální rozdělení s konstantním rozptylem

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe