ČSN ISO 362-1 (011686)

Acoustics - Engineering method for measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Part 1: M and N categories

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.10.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis23.30 ohne MWS
23.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 362-1
Zeichen: 011686
Katalog-Nummer: 517991
Ausgabedatum normen: 1.10.2023
SKU: NS-1154753
Zahl der Seiten: 72
Gewicht ca.: 216 g (0.48 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 362-1 (011686):

Tento dokument stanovuje technickou metodu měření hluku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N v obvyklých podmínkách městské dopravy. Vylučuje vozidla kategorie L1 a L2, která jsou uvedena v ISO 9645, a vozidla kategorie L3, L4 a L5, která jsou uvedena v ISO 362-2. Specifikace jsou určeny k reprodukování hladin hluku vytvářených nejdůležitějšími zdroji hluku při běžném jízdním provozu městské dopravy (viz příloha A). Metoda je vytvořena tak, aby vyhovovala požadavkům na jednoduchost, pokud jsou v souladu s reprodukovatelností výsledků při daných podmínkách provozu vozidla. Zkušební metoda vyžaduje akustické prostředí, které je dosažitelné pouze v rozlehlém volném prostoru. Takové podmínky obvykle existují při: - měřeních vozidla pro schválení typu, - měřeních ve stádiu výroby, a - měřeních v oficiálních zkušebnách. POZNÁMKA 1 - Výsledky získané touto metodou udávají objektivní míru vyzařovaného hluku při stanovených podmínkách zkoušky. Je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování hlukem u různých tříd motorových vozidel není v jednoduchém vztahu k údajům získaným systémem pro měření zvuku. Poněvadž obtěžování je silně závislé na lidském vnímání, fyziologických podmínkách člověka, kulturních podmínkách a podmínkách prostředí, je vnímáno se značnými rozdíly a je proto nepoužitelné jako parametr k popisu specifických podmínek vozidla. POZNÁMKA 2 - Zkoušky náhodně odebraných vozidel jsou zřídka prováděny v ideálním akustickém prostředí. Jsou-li měření prováděna na vozovce v akustickém prostředí, které zcela nesplňuje požadavky stanovené tímto dokumentem, mohou se získané výsledky značně lišit od výsledků získaných při stanovených podmínkách

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.