ČSN ISO 362-3 (011686)

Acoustics - Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 3: Indoor testing M and N categories

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.6.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis23.80 ohne MWS
23.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 362-3
Zeichen: 011686
Katalog-Nummer: 517174
Ausgabedatum normen: 1.6.2023
SKU: NS-1144615
Zahl der Seiten: 76
Gewicht ca.: 228 g (0.50 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by means of transport

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 362-3 (011686):

Tento dokument specifikuje technickou metodu měření hluku vyzařovaného silničními vozidly kategorií M a N při využití polobezodrazové místnosti s instalovaným dynamometrem. Specifikace jsou určeny k dosažení akustické korelace mezi zkoušením vnějšího hluku silničních vozidel v polobezodrazové místnosti a zkoušením ve venkovním prostředí, jak je popsáno v ISO 362-1. Tento dokument poskytuje všechny nezbytné požadavky a postupy pro zkoušení ve vnitřním prostředí k získání výsledků, jejichž kolísání mezi zkušebními běhy je srovnatelné s měřeními při současných typových schvalovacích zkouškách. Tento dokument poskytuje metodu navrženou tak, aby splňovala požadavky na jednoduchost, pokud jsou konzistentní s reprodukovatelnosti výsledků za provozních podmínek vozidla. Výsledky získané touto metodou udávají objektivní míru vyzařovaného hluku při stanovených podmínkách zkoušky. Je nezbytné brát v úvahu skutečnost, že subjektivní hodnocení obtěžování hlukem u různých tříd motorových vozidel není v jednoduchém vztahu k údajům získaným systémem pro měření zvuku. Poněvadž obtěžování je silně závislé na lidském vnímání, fyziologických podmínkách člověka, kulturních podmínkách a podmínkách prostředí, je vnímáno se značnými rozdíly a je proto nepoužitelné jako parametr k popisu specifických podmínek vozidla. Jestliže se měření provádí v místnostech, které nesplňují požadavky uvedené v tomto dokumentu, mohou se získané výsledky lišit od výsledků získaných při stanovených podmínkách

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.