ČSN ISO 37301 (010394)

Compliance management systems - Requirements with guidance for use

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis21.90 ohne MWS
21.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 37301
Zeichen: 010394
Katalog-Nummer: 517149
Ausgabedatum normen: 1.7.2023
SKU: NS-1147250
Zahl der Seiten: 60
Gewicht ca.: 180 g (0.40 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Company organization and management in general

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 37301 (010394):

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytvoření, vývoj, implementaci, hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému managementu souladu v organizaci. Tento dokument je použitelný pro všechny typy organizací bez ohledu na typ, velikost a povahu činností, jakož i na to, zda se jedná o organizaci z veřejného, soukromého nebo neziskového sektoru. Všechny požadavky specifikované v tomto dokumentu, které se odkazují na správní a řídicí orgán, se vztahují na vrcholové vedení v případě, kdy organizace nemá správní a řídicí orgán jako samostatnou funkciCookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.