Die norm ČSN ISO 3951-1 (010258)

Sampling procedures for inspection by variables - Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL

Automatische Übersetzung:

Statistische Stichprobenmessung - Teil 1: Bestimmung der AQL Stichprobenpläne für einzelne Stichprobenprüfung bei jeder Dosis in der Reihe für eine einzige Qualitätsmerkmal und ein Einzel AQL.NORM herausgegeben am 1.1.2008


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (23.70 EUR)

23.70
26.10


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 3951-1
Zeichen: 010258
Katalog-Nummer: 80104
Ausgabedatum normen: 1.1.2008
Zahl der Seiten: 108
Gewicht ca.: 355g (0.78 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 3951-1 (010258):

Tato část ISO 3951 stanovuje systém statistických přejímek jedním výběrem při kontrole měřením. Tento systém je indexován přípustnou mezí kvality (AQL) a je navržen pro uživatele mající jednoduché požadavky. Tento dokument obsahuje čtrnáct příloh. Přílohy A až I obsahují tabulky potřebné k vlastní realizaci postupů. Příloha J ukazuje, jak stanovit výběrovou směrodatnou odchylku "s" a předpokládanou známou hodnotu směrodatné odchylky procesu " ". Příloha K obsahuje statistickou teorii tvořící základ pro výpočet rizik odběratele spolu s tabulkami uvádějícími tato rizika pro normální, zpřísněnou a zmírněnou kontrolu, jakož i pro obě uvažované metody: "s" a " ". Příloha L poskytuje podobné informace o rizicích dodavatele. Příloha M obsahuje obecný vzorec pro operativní charakteristiku pro " " metodu. Příloha N obsahuje statistickou teorii tvořící základ pro odhad podílu neshodných v procesu při "s" metodě při rozsazích výběrů 3 a 4, které jsou z technických důvodů ošetřeny odlišně od ostatních rozsahů výběrů uvedených v této části ISO 3951

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe