ČSN ISO 45001 (010801)

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.10.2018


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis18.50 ohne MWS
18.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 45001
Zeichen: 010801
Katalog-Nummer: 505900
Ausgabedatum normen: 1.10.2018
SKU: NS-898713
Zahl der Seiten: 60
Gewicht ca.: 180 g (0.40 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Occupational safety. Industrial hygiene

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 45001 (010801):

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Je použitelný v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe