ČSN ISO 4773 (015064)

Non-destructive testing - Ultrasonic guided-wave testing using the phased-array technique

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2024


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis9.00 ohne MWS
9.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 4773
Zeichen: 015064
Katalog-Nummer: 518996
Ausgabedatum normen: 1.4.2024
SKU: NS-1170045
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 4773 (015064):

Tento dokument specifikuje koncepci aplikace zkoušení vedenými vlnami technikou phased array pro různé typy nepřístupných konstrukcí, včetně podzemních potrubí. Uvažované materiály jsou uhlíková ocel a nerezová ocel. Tento dokument nezahrnuje principy a kritéria pro podzemní zařízení a schéma zkoušení ultrazvukem vedenými vlnami technikou phased array. Kromě toho tento dokument obsahuje optimalizovaný proces pro získání spolehlivých výsledků v případech zkoušek na nepřístupných potrubích. Tento dokument poskytuje návod k použití zkoušení vedenými vlnami phased array pro různé typy nepřístupných konstrukcí, včetně podzemních potrubí vyrobených z uhlíkové oceli a nerezové oceli. Metodika popsaná v tomto dokumentu zahrnuje optimalizovaný proces pro dosažení spolehlivých výsledků v případech zkoušek na nepřístupných potrubích s úpravami diagramu svazku v místě ohniska GW v závislosti na typu, umístění a četnosti vad. Proces také bere v úvahu distribuční diagram vedených vln a charakteristiky zvoleného módu, přičemž se optimální fokusace a řízení dosahuje nastavením časového zpoždění buzení pro každý měnič v závislosti na počtu intervalů obvodového uspořádání dané sondy phased array

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.