ČSN ISO 4869-1 (011640)

Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of attenuation

Automatische Übersetzung:

Acoustics. Gehörschützer. Part 1: Subjektive Methode zur Messung der Einfügungsverluste.NORM herausgegeben am 1.1.1993


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis6.00 ohne MWS
6.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 4869-1
Zeichen: 011640
Katalog-Nummer: 32051
Ausgabedatum normen: 1.1.1993
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 4869-1 (011640):

Norma obsahuje ISO 4869:1990. Určuje subjektivní metodu měření vložného útlumu chráničů sluchu na prahu slyšení. Metoda a postupy jsou navrženy tak, aby se získané hodnoty blížily k maximálním hodnotám útlumu, které nejsou za normálních provozních podmínek dosažitelné. Norma obsahuje významné definice některých pojmů, a to zejména: Chránič sluchu: Zařízení nošené osobou k zabránění nežádoucím sluchovým účinkům z akustických podnětů. POZNÁMKA: Chrániče sluchu mohou obsahovat elektronická zařízení pro komunikaci nebo zařízení navržená tak, že mají aktivní úlohu při snižování hladiny hluku mezi chráničem sluchu a bubínkem. Mušlový chránič: Chránič sluchu skládající se z mušle, která musí být tlačena proti každému boltci, nebo z mušle obklopující boltec, která je tlačena proti hlavě okolo boltce. Mušle mohou být tlačeny proti hlavě speciálním hlavovým obloukem nebo pomocí zařízení připevněného k ochranné přilbě nebo jinému vybavení. Zátkový chránič: Chránič sluchu, nošený ve vnějším zvukovodu (aurální), nebo proti vchodu do vnějšího zvukovodu (semiaurální). Protihluková přilba: Zařízení, které pokrývá podstatnou část hlavy. Práh slyšení: Nejnižší hladina akustického tlaku, při které za předepsaných podmínek dá osoba předem určené procento správných odpovědí detekovaných z opakovaných pokusů. POZNÁMKA: Pro účely této mezinárodní normy je práh slyšení měřen s chráničem a bez chrániče sluchu. Vhodné zkušební podmínky jsou uvedeny v ISO 8253-2, která v ČR do července 1993 nebyla zavedena. Poměrně podrobná norma obsahuje prakticky jen pokyny pro měření, včetně upozornění na nepřesnosti měření (informativní Příloha A) a seznam literatury (informativní Příloha B). ČSN ISO 4869-1 (třídící znak 83 2131) byla vydána v lednu 1993. Nahradila ČSN 83 2131 z 1.1.1989

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 4869-1:1993/1 (011640) Änderung

Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu.

Änderung herausgegeben am 1.11.1995

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe