ČSN ISO 4869-2 (011640)

Acoustics. Hearing protectors. Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn

Automatische Übersetzung:

Acoustics. Gehörschützer. Teil 2: Abschätzung der Schalldruckpegel für Einbaugehörschutz.NORM herausgegeben am 1.2.1996


Jazyk
Provedení
DostupnostAUF LAGER
Cena7.30 bez DPH
7.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 4869-2
Zeichen: 011640
Katalog-Nummer: 19247
Ausgabedatum normen: 1.2.1996
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 4869-2 (011640):

Norma popisuje tři metody (metodu oktávových pásem, metodu HML a metodu SNR) odhadu hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu. Metody jsou aplikovatelné jak pro hladiny akustického tlaku, tak pro ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Ačkoliv jsou tyto metody prvořadě určeny pro expozice ustáleným hlukem, mohou být také aplikovány pro hluk s impulsními složkami. Hodnoty útlumů v oktávových pásmech, vážené hodnoty útlumů H, M, L a SNR jsou vhodné pro stanovení útlumových kritérií pro výběr, nebo srovnání chráničů sluchu a/nebo pro předepsání požadavků na minimální přijatelný útlum. Uvedené metody nejsou vhodné pro případy, jsou-li měřeny špičkové hladiny akustického tlaku. Informativní přílohy A až D uvádějí příklady výpočtu předpokládaných nejnižších hodnot útlumu APVfx, hodnoty ĹAx metodou oktávových pásem, užití a výpočtu hodnot H, M, L a SNR. V příloze E je literatura. ISO 4869-2 je jednou z mezinárodní normy, která se skládá z následujících částí: Část 1 Subjektivní metoda měření útlumu Část 2 Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu Část 3 Zjednodušená metoda měření vložného útlumu mušlových chráničů sluchu pro účely kontroly jakosti Část 4 Metody měření útlumu chráničů sluchu s amplitudově závislým útlume

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe