ČSN ISO 50006 (011517)

Energy management systems - Evaluating energy performance using energy performance indicators and energy baselines

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.2.2024


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.20 ohne MWS
14.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 50006
Zeichen: 011517
Katalog-Nummer: 518698
Ausgabedatum normen: 1.2.2024
SKU: NS-1165082
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 50006 (011517):

Tento dokument poskytuje praktický návod týkající se řízení energetické hospodárnosti, včetně jejího hodnocení, kontroly a neustálého zlepšování prostřednictvím zavedení, používání a udržování EnPI a odpovídajících EnB. Dokument poskytuje návod pro výběr vhodných ukazatelů EnPI vzhledem k cílům organizací, které mohou jejich zavedením dosáhnout významných přínosů. Dokument je určen jako návod pro organizaci při zavádění, používání a udržování EnPI a EnB v souladu s požadavky normy ISO 50001. Proces popsaný v tomto dokumentu však může být přínosem pro každou organizaci, včetně těch, které nemají systém EnMS. Nicméně další výhody lze získat, pokud je tento proces začleněn do systému EnMS v souladu s normou ISO 50001

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.