ČSN ISO 5130 (011686)

Acoustics - Measurements of sound pressure level emitted by stationary road vehicles

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.30 ohne MWS
13.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 5130
Zeichen: 011686
Katalog-Nummer: 513826
Ausgabedatum normen: 1.1.2022
SKU: NS-1045927
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 5130 (011686):

Tento dokument stanovuje zkušební postup, prostředí a měřicí přístroje pro měření vnějších hladin akustického tlaku ze silničních vozidel za stacionárních podmínek za předpokladu nepřerušovaného měření hladiny akustického tlaku přes rozsah otáček motoru. Tento dokument platí jen pro silniční vozidla kategorií L, M a N vybavená spalovacími motory. Předmětem tohoto dokumentu nejsou vozidla, u kterých nemůže být spalovací motor běžet v případě stojícího vozidla. Metoda je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům na jednoduchost, pokud jsou za provozních podmínek vozidla konzistentní s reprodukovatelností výsledků. V rozsahu předmětu tohoto dokumentu je měření stacionární hladiny akustického tlaku A během - měření při schvalování typu vozidla; - měření ve stádiu výroby; - měření v oficiálních zkušebnách; - měření při zkoušení v rámci silniční kontroly. Tento dokument stanovuje zkušební metodu pro určování referenční hladiny akustického tlaku, která je jedinečná pro vozidlo, a není proto vhodná pro porovnání s obecným limitem, poněvadž podmínky zkoušky a polohy mikrofonu se vzhledem ke zdrojům zvuku mohou značně měnit. Aby se umožnily zkoušky při provozu za podmínek vyššího hluku pozadí, které jsou typické pro silniční kontroly, byly záměrně zvoleny zkušební podmínky v blízkosti vozidla a při otáčkách podstatně vyšších v porovnání s reálnými provozními podmínkami, Základní technické Informace jsou uvedeny v příloze A

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.