ČSN ISO 5348 (011484)

Mechanical vibration and shock - Mechanical mounting of accelerometers

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.1.2024


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.30 ohne MWS
13.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 5348
Zeichen: 011484
Katalog-Nummer: 518640
Ausgabedatum normen: 1.1.2024
SKU: NS-1161776
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 5348 (011484):

Tento dokument stanovuje důležité technické vlastnosti různých metod připevnění snímačů vibrací a popisuje doporučené praxe. Ukazuje rovněž příklady, jak může připevnění akcelerometru ovlivnit frekvenční odezvu a uvádí, jak mohou další vlivy ovlivnit věrnost reprezentace skutečného pohybu sledované konstrukce. Tento dokument platí pro dotykový typ akcelerometru, který se v současnosti široce používá. Lze jej použít jak pro jednoosé, tak pro víceosé snímače. Tento dokument je možné použít také pro snímače rychlosti. Tento dokument umožňuje uživateli odhadnout limity připevnění a potenciální odchylky měření, které z toho vyplývají. Záležitosti připevnění snímačů nejsou jen jediným problémem, který může ovlivnit validitu měření vibrací. Další takové problémy zahrnují mezi jiným: pohyby v příčném směru, vyrovnání osy citlivosti snímače, namáhání základny snímače v ohybu, pohyb kabelu, teplotní změny, elektrická a magnetická pole, kmitání kabelu a krouticí moment utažení. Předmětem tohoto dokumentu nejsou jiné záležitosti než připevnění a jejich možné účinky

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.