ČSN ISO 5725-4 (010251)

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results - Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.2.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.10 ohne MWS
14.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 5725-4
Zeichen: 010251
Katalog-Nummer: 514275
Ausgabedatum normen: 1.2.2022
SKU: NS-1048606
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 5725-4 (010251):

Tento dokument - specifikuje základní metody pro odhadování zkreslení metody měření a laboratorního zkreslení při použití metody měření; - poskytuje praktický přístup k základní metodě pro rutinní použití při odhadování vychýlení metod měření a laboratorního vychýlení; - poskytuje stručné pokyny všem pracovníkům, kteří se zabývají navrhováním, prováděním nebo analýzou výsledků měření pro odhadování zkreslení. 1.2 Zabývá se výhradně metodami měření, které poskytují měření na spojité stupnici a dávají jako výsledek měření jedinou hodnotu, ačkoli jediná hodnota může být výsledkem výpočtu ze souboru pozorování. 1.3 Tento dokument platí, pokud je metoda měření normalizována a všechna měření jsou prováděna podle této metody měření. POZNÁMKA - V pokynu ISO/IEC 99:2007 (VIM) je "postup měření" (2.6) analogický termín související s termínem "metoda měření" použitým v tomto dokumentu. 1.4 Tento dokument platí pouze v případě, že lze stanovit přijatou referenční hodnotu, která nahradí skutečnou hodnotu použitím hodnoty, například: - vhodného referenčního materiálu; - vhodného standardu měření; - odkazem na vhodnou metodu měření; - vhodně připraveného známého vzorku. 1.5 Tento dokument se vztahuje pouze na případy, kdy stačí odhadnout vychýlení pouze u jedné nemovitosti najednou. Neplatí, pokud je vychýlení při měření jedné vlastnosti ovlivněno úrovní jakékoli jiné vlastnosti (tj. neuvažuje se interferencemi žádné ovlivňující veličiny). Srovnání pravdivosti dvou metod měření je uvažováno v ISO 5725-6

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.