ČSN ISO 5982 (011421)

Mechanical vibration and shock - Range of idealized values to characterize human biodynamic response under whole-body vibration

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.5.2021


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis21.40 ohne MWS
21.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 5982
Zeichen: 011421
Katalog-Nummer: 512044
Ausgabedatum normen: 1.5.2021
SKU: NS-1023454
Zahl der Seiten: 52
Gewicht ca.: 156 g (0.34 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibration and shock with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 5982 (011421):

Tento dokument popisuje rozsah idealizovaných hodnot modulu a fáze efektivní hmotnosti, které lze aplikovat na sedící osoby s podporou zad a bez ní, vystavené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím ve směrech x, y a z, a na stojící osoby vystavené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím ve směru z za specifických experimentálních podmínek. Přídavně je v tomto dokumentu popsán rozsah idealizovaných hodnot modulu a fáze činitele přenosu ze sedadla na hlavu, které lze aplikovat na sedící osoby bez podpory zad, vystavené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím ve směru z. Rozsahy idealizovaných hodnot stanovených v tomto dokumentu se považují za platné pro osoby sedící na tuhém sedadle (nebo stojící na tuhé plošině v případě směru z) s podporou nohou a podrobené vibracím. Rozsah idealizovaných hodnot činitele přenosu ze sedadla na hlavu lze považovat za použitelný také pro podmínku, kdy nohy volně visí. Pro sedící osoby podrobené sinusovým nebo širokopásmovým náhodným vibracím jsou hodnoty efektivní hmotnosti stanoveny ve frekvenčním rozsahu 0,5 Hz až 10 Hz pro směr x a směr y a ve frekvenčním rozsahu od 0,5 Hz do 20 Hz pro směr z. Frekvenční a amplitudové charakteristiky vibrací spadají do rozsahu, který pravděpodobně převládá při řízení vozidel, jako jsou zemědělské traktory, stroje pro zemní práce a manipulační vozíky. Tento dokument se nevztahuje na automobily z důvodu nedostatku spolehlivé databáze pro podmínky zahrnující polohu a úrovně buzení vibrací, které jsou nejpravděpodobněji spojené s řízením automobilu. Horní a dolní mezní hodnoty modulu a fáze stanovené na každé frekvenci pro každou ze tří uvažovaných funkcí biodynamické odezvy reprezentují rozsah nejpravděpodobnějších nebo idealizovaných hodnot. Průměrné hodnoty reprezentují celkové vážené průměrné hodnoty z dat získaných na lidech a stanovují cílové hodnoty pro obecné aplikace. Takové aplikace mohou zahrnovat vývoj analogických mechanických modelů pro laboratorní zkoušení sedadel nebo funkcí na korigování rozhraní člověka, pokud se tělo reprezentuje jako tuhá hmota, nebo při vývoji analytických modelů lidského těla, používaných při odhadech expozice celkovým vibracím nebo při optimalizaci konstrukce sedadla nebo polstrování

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.