ČSN ISO 6199 (013845)

Micrographics. Microfilming of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm. Operating procedures

Automatische Übersetzung:

Mikroskopische Aufnahmen - Fotografieren von Dokumenten auf 16 mm und 35 mm halogenidostříbrný mikrographische Film - Workflows.NORM herausgegeben am 1.1.1996


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis10.80 ohne MWS
10.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 6199
Zeichen: 013845
Katalog-Nummer: 18900
Ausgabedatum normen: 1.1.1996
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Document imaging applications

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 6199 (013845):

Norma stanoví obecné zásady pro snímkování dokumentů na 16 mm a 35 mm halogenidostříbrný mikrografický film včetně polohy mikrozáznamů, plochy pro kódy a pro informace nezbytné k usnadnění identifikace, klasifikace, zkoušení mikrofilmu a uživatelské práce s ním. Vztahuje se na krokové a průběžné snímkování. Informativní přílohy A až E uvádějí přípravu předloh, příklady metod indexování a kódování na 16 mm mikrofilmu, způsob určování úrovně obrazové jakosti pro danou mikrografickou soustavu, optickou třídu znaků a minimální jakostní požadavky pro krokové snímkování. Národní informativní přílohy NA až ND uvádějí technické a identifikační předlohy, jakost zobrazení, právní přípustnost a minimální jakostní požadavky pro krokové snímkování

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe