ČSN ISO 6336-1 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 1: Basic principles, introduction and general influence factors

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.2.2024


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis37.20 ohne MWS
37.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 6336-1
Zeichen: 014687
Katalog-Nummer: 517458
Ausgabedatum normen: 1.2.2024
SKU: NS-1165083
Zahl der Seiten: 148
Gewicht ca.: 475 g (1.05 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Gears

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 6336-1 (014687):

Tato část ISO 6336 uvádí základní principy, doporučené a obecné ovlivňující faktory pro výpočet únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby. Spolu s dalšími dokumenty souboru ISO 6336 poskytuje metodu, pomocí níž lze porovnávat různá soukolí. Není určena pro průkaz vlastností smontovaných převodových systémů. Není určena pro obecnou inženýrskou veřejnost. Naopak je určena pro používání zkušeným konstruktérem převodovek, který je schopen vybírat přiměřené hodnoty faktorů do vzorců na základě znalostí obdobných konstrukcí a je si vědom vlivu jednotlivých položek. Vzorce v souboru ISO 6336 jsou určeny pro zavedení jednotné přijatelné metody pro výpočet pevnosti v ohybu u čelních kol s přímými nebo šikmými zuby. Soubor ISO 6336 obsahuje postupy založené na zkouškách a na teoretických studiích, na které se odkazuje každá metoda. Metody jsou ověřeny pro: - normálný úhel profilu od 15° až 25°; - úhel sklonu zubu až 30°; - poměrný čelní dotyk od 1,0 až 2,5. Pokud je rozsah normy překročen, bude nutné vypočítané výsledky potvrdit zkušenostmi. Vzorce obsažené v souboru ISO 6336 nelze použít, pokud platí kterákoliv z následujících podmínek: - ozubená kola s poměrnými čelními dotyky menší než 1,0; - interference mezi hlavou zubu a patním přechodem; - vyskytují se špičaté zuby; - zuby mají nulovou vůli. Výpočtové vzorce podle souboru ISO 6336 nelze použít na jiné typy poškození zubů ozubených kol jako je plastická deformace, zadírání, rozdrcení cementované vrstvy, natavení a otěr, a nelze je použít při vibracích, kde může dojít k nepředvídatelné poruše profilu. Soubor ISO 6336 se nepoužívá na zuby dokončované kováním nebo slinováním. Nelze ji použít pro ozubená kola se špatným pásmem dotyku. Ovlivňující faktory prezentované v těchto metodách tvoří metodu pro předpovídání rizika poškození, která je v souladu s průmyslovými a experimentálními zkušenostmi. Je možné, že nejsou zcela vědecky přesné. Proto výpočtové metody z jedné části souboru ISO 6336 nelze použít v jiné části souboru 6336, pokud není výslovně uvedeno. Postupy obsažené v souboru ISO 6336 umožňují výpočet únosnosti s ohledem na různé režimy poškození, jako je pittingem, křehký lom v patě zubu, lom boku zubu, opotřebení a mikropitting. Únosnost ozubeného kola je při obvodové rychlosti pod 1 m/s často omezena opotřebením v důsledku otěru (další informace o příslušném výpočtu viz další literaturu, jako jsou odkazy [23] a [22])

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.