Die norm ČSN ISO 6336-2 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 2: Calculation of surface durability (pitting)

Automatische Übersetzung:

Tragfähigkeitsberechnung von Stirnrädern mit geraden und Schrägstirnrädern - Teil 2: Die Berechnung der Oberflächenbeständigkeit (Lochkorrosion).NORM herausgegeben am 1.4.2014


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (13.30 EUR)

13.30
14.60


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 6336-2
Zeichen: 014687
Katalog-Nummer: 93243
Ausgabedatum normen: 1.4.2014
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Gears

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 6336-2 (014687):

Tato část ISO 6336 uvádí základní vzorce pro stanovení únosnosti povrchu čelních kol s vnějším nebo vnitřním evolventním ozubením. Obsahuje vzorce pro všechny vlivy na trvanlivost povrchu, kterou lze kvantitativně vyhodnotit. Platí v první řadě pro převodovky mazané olejem, ale lze ji též použít pro získání přibližných hodnot pro (pomaluběžné) převodovky mazané tukem, dokud je záběr zubů trvale dostatečně mazán. Uvedené vzorce platí pro čelní soukolí s profilem zubů v souladu se základním profilem uvedeným v ISO 53. Lze je použít pro zuby, které mají skutečný poměrný čelní dotyk menší než n = 2,5. Výsledky jsou v dobré shodě s jinými metodami pro rozmezí, která jsou uvedena v předmětu normy v ISO 6336-1. Vzorce nelze přímo použít pro posouzení jiných druhů poškození povrchu zubů jako je plastická deformace, poškrábání, zadření nebo jakékoliv jiné poškození než je popsáno v kapitole 4. Únosnost stanovená pomocí přípustného napětí v dotyku se nazývá "únosnost povrchu" nebo "trvanlivost povrchu"

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.