Die norm ČSN ISO 6336-5 (014687)

Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part 5: Strength and quality of materials

Automatische Übersetzung:

Tragfähigkeitsberechnung von Stirnrädern mit geraden und Schrägstirnrädern - Teil 5: Die Daten über die Stärke und Qualität der Materialien.NORM herausgegeben am 1.8.2005


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (18.50 EUR)

18.50
20.40


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 6336-5
Zeichen: 014687
Katalog-Nummer: 72958
Ausgabedatum normen: 1.8.2005
Zahl der Seiten: 64
Gewicht ca.: 192 g (0.42 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Gears

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 6336-5 (014687):

Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů Tato část ISO 6336 popisuje napětí v dotyku a ohybu a uvádí pro ně číselné mezní hodnoty. Jsou specifikovány požadavky na kvalitu a tepelné zpracování materiálu, spolu s uvážením jejich vlivu na obě mezní hodnoty. Hodnoty podle této části ISO 6336 jsou vhodné pro použití ve výpočtech uváděných v ISO 6336-2 a ISO 6336-3 a v aplikačních normách pro průmyslové, rychloběžné a námořní převodovky. Jsou též vhodné pro výpočtové postupy podle ISO 10300 pro výpočet únosnosti kuželových kol. Informace v této části ISO 6336 jsou použitelné pro všechny druhy ozubení, základní profily, rozměry základního profilu, konstrukční řešení atd., které jsou obsaženy ve výše zmíněných normách. Výsledky jsou v dobré shodě s jinými postupy v rozsahu uvedeném v ISO 6336-1

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe