Die Norm ČSN ISO 6861 1.7.1998 Ansicht

ČSN ISO 6861 (010152)

Information and documentation - Glagolitic alphabet coded character set for bibliographic information interchange

Automatische name übersetzung:

Information und Dokumentation - codierten Zeichensatz glagolitischen für bibliographische Informationsaustausch (Text-Standards ist ein Teil der Kopie).NORM herausgegeben am 1.7.1998


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis1.00 ohne MWS
1.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 6861
Zeichen: 010152
Katalog-Nummer: 52369
Ausgabedatum normen: 1.7.1998
SKU: NS-179846
Zahl der Seiten: 2
Gewicht ca.: 6 g (0.01 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Character sets and information coding

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 6861 (010152):

Tato mezinárodní norma stanoví kódovaný soubor znaků glagolské abecedy za účelem výměny bibliografických informací. Soubor znaků lze využít ve staroslovanských jazycích. Tato mezinárodní norma obsahuje kódové tabulky a příslušnou legendu ke každému grafickému znaku včetně jeho ekvivalentu v kyrilici, jeho pozici v kódové tabulce, název, poznámky k jeho použití. Poznámka - S ohledem na uživatele koresponduje soubor znaků glagolské abecedy se souborem znaků základní kyrilice pro bibliografické informace, který je registrován pod číslem 37 v registru ISO, a se souborem znaků ISO 5427 registrovaným pod číslem 54. Další viz příloha A

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe