Die norm ČSN ISO 704 (010505)

Terminology work - Principles and methods

Automatische Übersetzung:

Terminologiearbeit - Grundlagen und Methoden.NORM herausgegeben am 1.2.2004


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (14.00 EUR)

14.00
15.40


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 704
Zeichen: 010505
Katalog-Nummer: 69198
Ausgabedatum normen: 1.2.2004
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Terminology (principles and coordination)

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 704 (010505):

Terminologické principy a metody, které stanovuje tato norma, jsou založeny na obecných terminologických zásadách a praktikách. Terminologie je multidisciplinární a při svém studiu pojmů a jejich reprezentací ve speciálním jazyce se opírá o mnoho disciplín (např. logiku, epistemologii, filozofii vědy, lingvistiku, informatiku a kognitivní vědy). Kombinuje prvky mnoha teoretických přístupů zabývajících se popisem, uspořádáním a předáváním znalostí a vědomostí. Tato norma je v souladu se současnými normalizačními trendy zařazovat řídicí principy určena k tomu, aby normalizovala základní prvky pro kvalitní terminologickou práci. Základním účelem této normy je stanovit obecný rámec uvažování a objasnit, jak by mohl být tento způsob uvažování realizován organizací nebo subjekty zabývajícími se terminologií. Tato norma je také určena k tomu, aby poskytovala pomoc a podporu těm, kteří se zabývají spravováním terminologie. Uváděné principy a metody by měly být respektovány, nejen pokud jde o manipulaci s terminologickými informacemi, ale také pokud jde o plánování a rozhodování zahrnující spravování určité části terminologické slovní zásoby. Základní činnosti zahrnují následující, aniž by však na ně byly omezeny: - identifikace pojmů a pojmových vztahů; - analýza a modelování pojmových systémů na základě identifikovaných pojmů a pojmových vztahů; - vytváření reprezentací pojmových systémů pomocí pojmových diagramů; - definování pojmů; - přiřazování označení (převážně termínů) každému pojmu v jednom jazyce nebo ve více jazycích; - zaznamenávání a prezentace terminologických údajů, zejména v tištěných a elektronických médiích (terminografie). Předměty, pojmy, označení a definice jsou základními východisky pro terminologii, a proto jsou hlavní součástí této normy. Objekty jsou vnímány nebo myšleny a abstrahovány v pojmy, které jsou ve speciálním jazyce reprezentovány označeními a popsány v definicích. Množina označení náležejících k jednomu speciálnímu jazyku tvoří terminologii specifického oboru

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe