ČSN ISO 704 (010505)

Terminology work - Principles and methods

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.3.2018


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis26.60 ohne MWS
26.60

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 704
Zeichen: 010505
Katalog-Nummer: 504453
Ausgabedatum normen: 1.3.2018
SKU: NS-809014
Zahl der Seiten: 92
Gewicht ca.: 307 g (0.68 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Terminology (principles and coordination)

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 704 (010505):

Tato mezinárodní norma stanovuje základní principy a metody pro vypracování a sestavování terminologie jak v rámci standardizace, tak i mimo něj; popisuje propojení mezi objekty, pojmy a jejich terminologickými vyjádřeními. Rovněž stanovuje obecné principy upravující tvoření termínů a vlastních názvů a zpracování definic. Úplné a kompletní pochopení těchto principů vyžaduje určitou průpravu v terminologické práci. Principy jsou obecné povahy a tato mezinárodní norma je použitelná pro terminologickou práci ve vědecké, technologické, průmyslové, administrativní a jiné oblasti

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe