ČSN ISO 7574-1 (011614)

Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 1: General considerations and definitions

Automatische name übersetzung:

Acoustics. Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachprüfung festgelegten Geräuschemissionswerte von Maschinen und Geräten. Teil 1: Allgemeine Grundlagen und Begriffe.NORM herausgegeben am 1.5.1993


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis4.20 ohne MWS
4.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 7574-1
Zeichen: 011614
Katalog-Nummer: 28680
Ausgabedatum normen: 1.5.1993
SKU: NS-180085
Zahl der Seiten: 8
Gewicht ca.: 24 g (0.05 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 7574-1 (011614):

Tato část 1 ISO 7574 definuje pojmy, které se týkají metod a ověření stanovených (např. štítkových) hodnot emise hluku strojů a zařízení. Tato čtyřdílná řada norem platí jak pro stroje vyráběné v malých množstvích, tak pro stroje z hromadné výroby. Norma definuje cca 38 pojmů, významných z akustického a hygienického hlediska. K nejvýznamnějším z hygienického hlediska patří: Hladina akustického výkonu LW v dB: Desetinásobek dekadického logaritmu poměru daného akustického výkonu k referenčnímu výkonu. Referenční akustický výkon je 1 pW. Hladina akustického výkonu A LWA v dB: Hladina akustického výkonu zdroje hluku stanovená podle příslušného měřicího postupu za použití měřicích přístrojů s frekvenčním vážením funkcí A. Veličina emise hluku, hodnota emise hluku: Základní veličinou emise hluku je hladina akustického výkonu A, LWA. POZNÁMKA: Pro zjednodušení a možnost použití i pro jiné veličiny emise hluku je (v mnoha případech technické dokumentace) index "WA" vynecháván. ČSN ISO 7574-1 (01 1614) byla vydána v květnu 1993. ČSN ISO 7574-1, spolu s ČSN ISO 7574-2 až ČSN ISO 7574-4 nahradila ČSN 01 1614 z 17.12.1987

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe