Die norm ČSN ISO 7626-2 (011416)

Vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 2: Measurement using single-point translation excitation with an attached vibration exciter

Automatische Übersetzung:

Mechanische Schwingungen und Stöße - Experimentelle Bestimmung der mechanischen Mobilität - Teil 2: Messungen mit Translationsanregung an einer Stelle mit einem daran befestigten Vibrator.NORM herausgegeben am 1.6.1998


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.30 EUR)

11.30
12.40


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 7626-2
Zeichen: 011416
Katalog-Nummer: 52025
Ausgabedatum normen: 1.6.1998
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 7626-2 (011416):

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7626-2:1990. Mezinárodní norma ISO 7626-2:1990 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7626 se skládá z následujících částí: část 1: Základní definice a snímače, část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem, část 3: Měření pohyblivosti pomocí rotačního buzení v jednom bodě, část 4: Měření celé matice pohyblivosti pomocí připojených vibrátorů, část 5: Měření pomocí buzení nárazem s vibrátorem nepřipojeným ke konstrukci, část 6: Formát sdílení dat pohyblivosti, část 7: Odhad modálních parametrů. Tato druhá část normy stanovuje postupy pro měření mechanické pohyblivosti a dalších funkcí frekvenční odezvy konstrukcí, jako jsou budovy, stroje a vozidla, pomocí jednoho translačního vibrátoru připojeného ke zkoušené konstrukci po dobu trvání měření. Platí pro měření pohyblivosti, akcelerace nebo dynamické poddajnosti, a to pro měření buď vstupní, nebo přenosové funkce. Platí také pro určování aritmeticky reciprokých funkcí daných těmito poměry, jako je volná efektivní hmotnost. I když buzení působí v jednom bodě, není omezen počet bodů, ve kterých se může současně měřit pohybová odezva. Měření ve více bodech se například vyžadují při modálních analýzách. Tato druhá část normy obsahuje tyto kapitoly: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Celkové uspořádání měřicího zařízení, kapitola 5 - Uložení zkoušené konstrukce, kapitola 6 - Buzení, kapitola 7 - Měření budicí síly a výsledné pohybové odezvy, kapitola 8 - Zpracování signálu ze snímačů, kapitola 9 - Řízení buzení, kapitola 10 - Zkoušky pro kontrolu platnosti dat, kapitola 11 - Identifikace modálních parametrů. Konečně obsahuje Přílohu A (normativní), Přílohu B (normativní) a Přílohy C, D (informativní). ČSN ISO 7626-2 (01 1416) byla vydána v červnu 1998

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe