ČSN ISO 7626-5 (011416)

Vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 5: Measurements using impact excitation with an exciter which is not attached to the structure

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen und Stöße - Experimentelle Bestimmung der mechanischen Mobilität - Teil 5: Messungen mit Stoßanregung mit einem Erreger in keiner Verbindung zu der Struktur.NORM herausgegeben am 1.6.1998


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.80 ohne MWS
11.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 7626-5
Zeichen: 011416
Katalog-Nummer: 52026
Ausgabedatum normen: 1.6.1998
SKU: NS-180110
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 7626-5 (011416):

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7626-5:1994. Mezinárodní norma ISO 7626-5:1994 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7626 se skládá z následujících částí: část 1: Základní definice a snímače, část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem, část 3: Měření pohyblivosti pomocí rotačního buzení v jednom bodě, část 4: Měření celé matice pohyblivosti pomocí připojených vibrátorů, část 5: Měření pomocí buzení nárazem s vibrátorem nepřipojeným ke konstrukci, část 6: Formát sdílení dat pohyblivosti, část 7: Odhad modálních parametrů. Tato pátá část normy stanovuje postupy pro měření mechanické pohyblivosti a dalších funkcí frekvenční odezvy konstrukcí buzených translační impulsní silou vyvozenou budičem, který není připojený ke zkoušené konstrukci. Platí pro měření pohyblivosti, akcelerace nebo dynamické poddajnosti při buzení nárazem, a to jak pro měření vstupní, tak i přenosové funkce. Další metody buzení, jako je krokové uvolňování a náhodné přechodové buzení, vedou svými požadavky na zpracování signálu, které jsou podobné požadavkům na zpracování dat při buzení nárazem. Takové metody však nejsou předmětem této části (ČSN) ISO 7626, protože zahrnují použití vibrátoru připojeného ke konstrukci. Všechny uvedené metody analýzy signálu jsou založeny na diskrétní Fourierově transformaci. Toto omezení předmětu normy je založeno výhradně na široké dostupnosti zařízení, která využívají těchto metod a na širokém základu zkušeností s jejich užíváním. Záměrem není vyloučit používání dalších, v současné době vyvíjených metod. Buzení nárazem se také často používá pro získání informací o nekalibrované frekvenční odezvě. Rychlá zkouška nárazem, která poskytne přibližné vlastní frekvence a tvary módů, může být docela užitečná při plánování zkoušky pro přesná měření pohyblivosti s náhodným nebo sinusovým buzením. Tato použití buzení nárazem k získání kvalitativních výsledků však nemají být zaměňována s jejich použitím při měřeních pohyblivosti. Tato pátá část (ČSN) ISO 7626 se omezuje na použití metod buzení nárazem při přesných měřeních pohyblivosti. Skládá se z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Všeobecné vlastnosti měření při buzení nárazem, kapitola 5 - Uložení zkoušené konstrukce, kapitola 6 - Aplikace buzení, kapitola 7 - Zařízení připojená ke snímačům, kapitola 8 - Zpracování signálu ze snímačů, kapitola 9 - Zkoušky pro kontrolu platnosti měření. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní) a Přílohu B (informativní). ČSN ISO 7626-5 (01 1416) byla vydána v červnu 1998

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe