Die norm ČSN ISO 7919-1 (011414)

Mechanical vibration of non-reciprocating machines - Measurements on rotating shafts and evaluation criteria - Part 1: General gudelines

Automatische Übersetzung:

Vibration mit Ausnahme von Kolbenmaschinen - Messungen an rotierenden Wellen und Bewertungskriterien - Teil 1: Allgemeine Richtlinien.NORM herausgegeben am 1.5.1998


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (10.70 EUR)

10.70
11.80


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 7919-1
Zeichen: 011414
Katalog-Nummer: 51998
Ausgabedatum normen: 1.5.1998
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 7919-1 (011414):

Tato část normy ČSN ISO 7919 stanovuje všeobecné směrnice pro měření a hodnocení vibrací strojů na základě přímého měření na rotujících hřídelích, uskutečňovaného pro potřebu určení vibrací s ohledem na a) změny vibračního chování, b) nadměrné kinetické zatížení, c) monitorování radiálních vůlí. Vztahuje se na měření jak absolutních, tak relativních radiálních vibrací hřídele, ale netýká se torzních a axiálních vibrací hřídele. Postupy se vztahují jak na provozní monitorování strojů, tak na přejímací zkoušky na zkušební stolici a přejímací zkoušky po instalaci. Směrnice se rovněž týkají stanovení provozních limitů. POZNÁMKY 1 Kritéria hodnocení pro různé třídy strojů budou zahrnuta do dalších částí ČSN ISO 7919, jakmile budou k dispozici. Do té doby platí směrnice uvedené v Příloze A. 2 Termín "vibrace hřídele" se používá v celé ČSN ISO 7919, protože ve většině případů se vibrace měří na hřídelích strojů; ČSN ISO 7919 se však také vztahuje na měření na dalších rotujících dílech, pokud se takové díly považují za vhodnější, za předpokladu, že je uskutečňováno v souladu se směrnicemi. Pro účely ČSN ISO 7919 se za provozní monitorování považují měření vibrací při normálním provozu strojů. ČSN ISO 7919 umožňuje užití několika rozdílných veličin a metod měření za předpokladu, že jsou správně určeny, a že jsou stanoveny jejich meze tak, aby byl výsledek měření správně chápán. Tuto část ČSN ISO 7919 nelze použít pro stroje s vratným pohybem

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe