ČSN ISO 7919-2 (011414)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 2: Land-based steam turbines and generators in excess of 50 MW with normal operating speeds of 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min and 3 600 r/min

Automatische Übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an rotierenden Wellen - Teil 2: Dampfturbinen und Generatoren über 50 MW Landgestützte normalen Betriebsdrehzahlen von 1500 1 / min, 1800 1 / min, 3000 1 / min und 3600 1 / min.NORM herausgegeben am 1.9.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.10 ohne MWS
7.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 7919-2
Zeichen: 011414
Katalog-Nummer: 86684
Ausgabedatum normen: 1.9.2010
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 7919-2 (011414):

Tato část ISO 7919 uvádí ustanovení pro hodnocení mohutnosti širokopásmových hřídelových vibrací in situ, měřených radiálně (tj. v příčném směru) vůči ose hřídele v nebo blízko hlavních ložisek. Tato ustanovení jsou pro: - vibrace za běžných ustálených provozních podmínek; - vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu nebo doběhu, počátečního zatěžování a při změnách zatížení; - změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu. Tato část ISO 7919 platí pro parní turbíny a generátory na pozemních základech s výkonem větším než 50 MW a se jmenovitými provozními otáčkami 1 500 1/min, 1 800 1/min, 3 000 1/min nebo 3 600 1/min. Rovněž platí pro parní turbíny a/nebo generátory, které jsou přímo připojeny k plynové turbíně (jako jsou aplikace v kombinovaných cyklech). V takových případech kritéria této části ISO 7919 platí pouze pro parní turbínu a generátor (včetně synchronizačních spojek). ISO 7919-4 a ISO 10816-4 jsou použitelné pro hodnocení vibrací plynové turbíny. Stanovené numerické hodnoty nejsou určeny k tomu, aby sloužily jako jediný základ při hodnocení mohutnosti vibrací. U velkých parních turbín a generátorů se také běžně posuzují vibrace na základě měření na nerotujících částech. Požadavky na taková měření vibrací viz ISO 10816-1 a ISO 10816-2

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe