ČSN ISO 7919-4 (011414)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts - Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen - Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an rotierenden Wellen - Teil 4: Gasturbinensätze mit Gleitlagern an.NORM herausgegeben am 1.9.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.80 ohne MWS
7.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 7919-4
Zeichen: 011414
Katalog-Nummer: 86680
Ausgabedatum normen: 1.9.2010
SKU: NS-180209
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 7919-4 (011414):

Tato část ISO 7919 uvádí ustanovení pro hodnocení mohutnosti širokopásmových hřídelových vibrací in situ, měřených radiálně (tj. v příčném směru) vůči ose hřídele v nebo blízko hlavních ložisek. Tato ustanovení jsou pro: - vibrace za běžných ustálených provozních podmínek; - vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu nebo doběhu, počátečního zatěžování a při změnách zatížení; - změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu. Tato část ISO 7919 platí pro soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách, pro těžký provoz, použitá v aplikacích pro elektrické a mechanické pohony, s výkonem nad 3 MW a s rozsahem provozních otáček při zatížení od 3 000 1/min do 30 000 1/min. To zahrnuje plynové turbíny připojené k jiným rotačním strojům buď přímo, nebo přes převodovku. V některých případech tato část ISO 7919 není použitelná pro hodnocení vibrací připojeného zařízení. Tato část ISO 7919 není použitelná pro: a) plynové turbíny odvozené z leteckých motorů (včetně plynových turbín s dynamickými vlastnostmi, které jsou podobné těmto odvozeninám); POZNÁMKA - ISO 3977-3 definuje letecké odvozeniny jako generátory plynů leteckých proudových motorů, upravené pro pohon mechanického, elektrického nebo námořního pohonného zařízení. Existují velké rozdíly mezi plynovými turbínami pro těžký provoz a leteckými odvozeninami, například v pružnosti skříně, konstrukci ložisek, poměru hmotnosti rotoru a statoru a v nosné konstrukci. Proto pro tyto dva typy turbín platí různá kritéria. b) plynové turbíny s výkonem menším nebo rovným 3 MW (viz ISO 7919-3); c) čerpadla poháněná plynovou turbínou (viz ISO 7919-3); d) připojené parní turbíny a/nebo generátory s výkonem menším než nebo rovným 50 MW (viz ISO 7919-3); e) připojené parní turbíny a/nebo generátory s výkonem větším než 50 MW (viz ISO 7919-2); f) synchronizační spojky, které připojují plynovou turbínu k parní turbíně nebo generátoru (viz ISO 7919-2); g) připojené kompresory (viz ISO 7919-3); h) vibrace převodovek (viz tato kapitola); i) vibrace valivých ložisek. Tato část ISO 7919 je použitelná pro jiné poháněné zařízení, které není uvedeno v seznamu výjimek. Tato část ISO 7919 je použitelná pro stroje, které mohou být připojeny k převodovce, ale netýká se hodnocení stavu vibrací těchto převodovek. Pro hodnocení stavu vibrací převodovek jsou požadovány zvláštní metody, které jsou mimo rozsah této části ISO 7919. Stanovené numerické hodnoty nejsou určeny k tomu, aby sloužily jako jediný základ při hodnocení mohutnosti vibrací. U soustrojí s plynovou turbínou se také běžně posuzují vibrace na základě měření na nerotujících částech. Požadavky na taková měření vibrací viz ISO 10816-1 a ISO 10816-4

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 7919-4:2010/Amd.1 (011414) Änderung

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách.

Änderung herausgegeben am 1.5.2018

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.20


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe