ČSN ISO 8528-9 (333140)

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations

Automatische Übersetzung:

Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren angetrieben - Teil 9: Messung und Bewertung der mechanischen Schwingungen.NORM herausgegeben am 1.4.1998


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.10 ohne MWS
7.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 8528-9
Zeichen: 333140
Katalog-Nummer: 51872
Ausgabedatum normen: 1.4.1998
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 8528-9 (333140):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8528-9:1995. Mezinárodní norma ISO 8528-9:1995 má status české technické normy. ISO 8253 se skládá z následujících částí: Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti, Část 2: Motory, Část 3: Střídavé generátory pro zdrojová soustrojí, Část 4: Řídicí a spínací přístroje, Část 5: Zdrojová soustrojí, Část 6: Metody zkoušení, Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh, Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu, Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací, Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch, Část 11: Dynamické nepřerušitelné systémy napájení a Část 12: Nouzové napájecí systémy. Tato devátá část (ČSN) ISO 8528 popisuje postup měření a hodnocení vnějších mechanických vibrací zdrojového soustrojí v měřicích bodech podle této mezinárodní normy. Vztahuje se na střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory pro stabilní a mobilní použití s pevným nebo pružným, popř. obojím uložením. Platí pro zdrojová soustrojí pro pozemní a námořní účely, kromě zdrojových soustrojí užívaných v letectví nebo pro pohony pozemních vozidel a lokomotiv. Pro některá zvláštní použití (např. základní napájení nemocnic, výškových budov atd.) mohou být nutné doplňující požadavky. Ustanovení této deváté části (ČSN) ISO 8528 mají být považována za základní. Tato část by měla platit jako základní i pro zdrojová soustrojí poháněná ostatními typy pohonů s vratným pohybem (např. motory na bioplyn, parní motory). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Značky a zkratky, kapitolu 5 - Jiná pravidla a doplňující požadavky, kapitolu 6 - Měření hodnoty, kapitolu 7 - Měřicí přístroje, kapitolu 8 - Umístění měřicích bodů a směr měření, kapitolu 9 - Provozní podmínky během měření, kapitolu 10 - Vyhodnocení výsledků a kapitolu 11 - Zkušební protokol. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, B, C, D a E. ČSN ISO 8528-9 (33 3140) byla vydána v dubnu 1998

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe