ČSN ISO/IEC 19058 (369272)

Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Broadband Private Integrated Services Network - Inter-exchange signalling protocol - Generic functional protocol

Automatische name übersetzung:

Informationstechnik - Telekommunikation und Informationsaustausch zwischen Systemen - Breitband-Private Integrated Services Network - meziústřednové Signalisierungsprotokoll - Generic funktionale Protokoll. (Text-Standard ist nicht Teil einer Kopie).NORM herausgegeben am 1.11.2003


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis1.10 ohne MWS
1.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO/IEC 19058
Zeichen: 369272
Katalog-Nummer: 68757
Ausgabedatum normen: 1.11.2003
SKU: NS-176541
Zahl der Seiten: 2
Gewicht ca.: 6 g (0.01 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Telephone networks

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO/IEC 19058 (369272):

Norma přebírá mezinárodní normu ISO/IEC 19058:2001. Tato norma specifikuje funkční protokol pro podporu doplňkových služeb a doplňkových způsobilostí základního volání v referenčním bodě Q, který se nachází mezi ústřednami soukromých sítí integrovaných služeb (PINX) společně zapojenými do soukromé sítě integrovaných služeb (PISN). Generický funkční protokol je součástí signalizačního systému B-QSIG. Specifikované procedury lze používat v asociaci se spojením pomocí doručitele nebo mimo kontext spojení pomocí doručitele. Normu lze uplatnit u ústředen PINX podporujících doplňkové způsobilosti základního volání a/nebo doplňkové služby vyžadující pro signalizaci v referenčním bodě Q funkční protokol. V jednotlivých kapitolách text normy postupně uvádí: - informace o předmětu normy a podmínkách shody s touto normou; - normativní odkazy, definice odborných termínů a vysvětlení zkratek; - popis generického funkčního protokolu včetně adresování a služeb; - požadavky na provoz, stanovení základní prvků a stavů a požadavky na kódování; - signalizační procedury a spolupráci s QSIG; - hodnoty parametrů a popis dynamiky chování; - informace specifické pro výrobce. Text normy je doplněn řadou ilustrací. Přílohy normy uvádějí odkazy na platné části dokumentu AF-CS-0102.000 a formální definice datových typů podle doporučení ITU-T X.208 a X.680

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.