ČSN P CEN/TS 15398 (917888)

Resilient, textile and laminate floor coverings - Floor covering standard symbols - Complementary element

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.10.2016


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.80 ohne MWS
11.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN P CEN/TS 15398
Zeichen: 917888
Katalog-Nummer: 500933
Ausgabedatum normen: 1.10.2016
SKU: NS-652412
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN P CEN/TS 15398 (917888):

Tato technická specifikace zavádí systém grafických symbolů a určuje použití těchto symbolů pro pružné podlahové krytiny vyrobené z plastů, linolea, korku nebo pryže, s výjimkou volně kladených kusových výrobků, textilní podlahové krytiny, s výjimkou volně kladených kusových výrobků, laminátové podlahové krytiny a pro podlahové panely pro plovoucí instalace. Klasifikace se provádí podle EN ISO 10874, která popisuje klasifikační systém pro různé třídy použití a zobrazuje piktogramy uvedené v EN ISO 10874 včetně odkazů na příslušné výrobkové normy

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe