ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654)

Acoustics - Determination of airborne sound power levels emitted by machinery using vibration measurement - Part 1: Survey method using a fixed radiation factor

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.2.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.70 ohne MWS
13.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN P CEN ISO/TS 7849-1
Zeichen: 011654
Katalog-Nummer: 516297
Ausgabedatum normen: 1.2.2023
SKU: NS-1101464
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by machines and equipment

Die Annotation des Normtextes ČSN P CEN ISO/TS 7849-1 (011654):

Tato část ISO/TS 7849 uvádí základní požadavky na reprodukovatelné metody určování horní meze hladiny akustického výkonu A pro hluk vyzařovaný strojem nebo zařízením s využitím měření vibrací na povrchu. Metodu lze použít jen pro hluk vyzařovaný vibrujícími povrchy pevných konstrukcí a nikoliv pro hluk generovaný aerodynamicky. Tato metoda měření vibrací je zvláště vhodná v případech, kdy z důvodu vysokého hluku pozadí nebo dalších rušivých interferencí prostředí nejsou možná přesná přímá měření hluku šířeného vzduchem, stanovená například v ISO 3746[7], ISO 3747[8], ISO 9614 (všechny části)[12]; nebo když je třeba rozlišit celkový vyzařovaný akustický výkon a složku vytvářenou vibracemi jeho konstrukce. POZNÁMKA 1 - Jednou z aplikací této části ISO/TS 7849 je rozlišení mezi vyzařováním akustického výkonu šířeného vzduchem, který je generován vibracemi konstrukce, a aerodynamickými složkami akustického výkonu. Takové rozlišení není proveditelné s ISO 3746[7] a ISO 9614 (všechny části) [12]. POZNÁMKA 2 - Může docházet k potížím, pokud je hluk generován malými částmi na površích strojních zařízení (pohyblivé kontakty, např. kluzný kruhový kartáč nebo komutátor nebo kartáč elektrického stroje). Metody popsané v této části ISO/TS 7849 platí především pro procesy, které jsou vzhledem k času stacionární

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.