ČSN P ISO/TS 15666 (011637)

Acoustics - Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis9.00 ohne MWS
9.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN P ISO/TS 15666
Zeichen: 011637
Katalog-Nummer: 515344
Ausgabedatum normen: 1.7.2022
SKU: NS-1066251
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise with respect to human beings

Die Annotation des Normtextes ČSN P ISO/TS 15666 (011637):

Tento dokument uvádí specifikace sociálně akustických a sociálních šetření, která zahrnují otázky k účinkům hluku (dále se uvádí jako "sociální šetření"). Obsahuje otázky, které mají být pokládány, stupnice pro vyjádření odpovědí, klíčová hlediska k provádění šetření a uvádění výsledků. Uznává se, že specifické požadavky a protokoly některých sociálních studií nemusí umožňovat použití některých nebo všech stávajících specifikací. Tento dokument žádným způsobem nesnižuje skutkovou podstatu, hodnotu nebo validitu takových výzkumných studií. Předmět tohoto dokumentu je omezen na šetření prováděná k získání informací o obtěžování hlukem "doma". Nejsou zahrnuta šetření prováděná k získání informací o obtěžováním hlukem v dalších situacích, jako jsou rekreační oblasti, pracovní prostředí a uvnitř vozidel. Tento dokument se zabývá jen otázkami k obtěžování hlukem používanými v sociálním šetření a nejdůležitějšími přídavnými specifikacemi potřebnými k dosažení vysoké úrovně porovnatelnosti s dalšími studiemi. Další prvky, které jsou potřebné k zajištění vysoké kvality sociálních šetření, které však nejsou specifické pro sociální šetření o hluku (jako jsou vzorkovací metody), lze nalézt v příručkách (viz citace [1] a [2]). Shoda s doporučeními tohoto dokumentu nezaručuje sběr přesných, precizních nebo spolehlivých informací o prevalenci obtěžování vyvolaného hlukem a/nebo jeho vztahu k hlukové expozici. Další hlediska návrhu studie jakož i nejistoty odhadu a měření hlukové expozice mohou ve značném rozsahu ovlivnit zjištění ze šetření

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.