Die norm ČSN P ISO/TS 16949 (010329)

Quality management systems - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organizations

Automatische Übersetzung:

Qualitätsmanagementsysteme - Besondere Anforderungen für die Anwendung von ISO 9001: 2008 Organisation, die Serienfertigung und Produktion von Ersatzteilen in der Automobilindustrie.NORM herausgegeben am 1.12.2009


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (16.50 EUR)

16.50
18.20


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN P ISO/TS 16949
Zeichen: 010329
Katalog-Nummer: 84768
Ausgabedatum normen: 1.12.2009
Zahl der Seiten: 64
Gewicht ca.: 192g (0.42 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN P ISO/TS 16949 (010329):

V této technické specifikaci jsou spolu s ISO 9001:2008 stanoveny požadavky na systém managementu kvality pro návrh a vývoj, sériovou výrobu a je-li to relevantní, na instalaci a servis produktů v automobilovém průmyslu. Tato technická specifikace je vhodná pro výrobní místa organizace, kde se vyrábějí zákazníkem specifikované díly pro sériovou výrobu a/nebo servis. Podpůrné funkce, pokud jsou zajišťovány místním nebo odloučeným pracovištěm (jako jsou např. vývojová střediska, ústředí společnosti a prodejní střediska), jsou součástí auditu výrobního místa, protože toto výrobní místo podporují, nemohou však získat samostatný certifikát podle této technické specifikace. Tuto technickou specifikaci je možné aplikovat v celém dodavatelském řetězci automobilového průmyslu

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe