ČSN P ISO/TS 20684-5 (018277)

Intelligent transport systems - Roadside modules SNMP data interface - Part 5: Logs

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.00 ohne MWS
13.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN P ISO/TS 20684-5
Zeichen: 018277
Katalog-Nummer: 516318
Ausgabedatum normen: 1.4.2023
SKU: NS-1137437
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN P ISO/TS 20684-5 (018277):

Zařízení na infrastruktuře, jako je dopravní signalizace, dopravní značky, meteostanice, dopravní senzory, zařízení na infrastruktuře pro kooperativní ITS (C-ITS) apod., jsou klíčovou součástí inteligentních dopravních systémů (ITS). Tato zařízení vyžadují častou výměnu informací s jinými externími subjekty (nadřazenými systémy). Zařízení na infrastruktuře mohou být poměrně složitá, což vyžaduje normalizaci mnoha datových konceptů pro výměnu dat. Proto je soubor ISO 20684 rozdělen do několika samostatných částí. Tento dokument uvádí potřeby uživatelů, konstrukční prvky a požadavky na zařízení pro zaznamenávání dat spolu s časovým razítkem do protokolu událostí za účelem zpětné analýzy. Nadřazenému systému to při vzniku události umožňuje takřka okamžitě zjistit, i bez častého dotazování, stav určitého objektu

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.