ČSN P ISO/TS 21749 (010291)

Measurement uncertainty for metrological applications - Repeated measurements and nested experiments

Automatische name übersetzung:

Messunsicherheit in der Messtechnik-Anwendungen - Wiederholte Messungen und hierarchische Experimente.NORM herausgegeben am 1.1.2007


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis15.30 ohne MWS
15.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN P ISO/TS 21749
Zeichen: 010291
Katalog-Nummer: 77329
Ausgabedatum normen: 1.1.2007
SKU: NS-182083
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Metrology and measurement in general

Die Annotation des Normtextes ČSN P ISO/TS 21749 (010291):

Předběžná česká technická norma ČSN P ISO/TS 21749:2007: - popisuje statistické metody vyhodnocení nejistot s respektováním postupu doporučeného v GUM, specifikuje jednotlivé potřebné kroky při vyhodnocení nejistot a hlavně je vysvětluje na konkrétních příkladech z praxe; - pro zpřesnění postupů souvisejících s vyhodnocením nejistot typu A vyšetřuje - mimo jiné - úlohu na čase závislých fluktuací a nabízí příslušné nástroje pro analýzu takových dat, především pak hierarchické návrhy experimentu a metodu ANOVA pro analýzu rozptylu, které umožňují podrobnou analýzu zdrojů nejistot právě pro různé konfigurace měření, vyšetřování vlivu nehomogenit materiálových vzorků, posouzení strannosti apod.; - samostatná pozornost je věnována vyhodnocení nejistot typu B, jejichž zdrojem jsou referenční etalony kalibrované jinou laboratoří, vlivy prostředí, nedostatek rozlišovací schopnosti použitého přístroje apod.; - tam, kde měření nemohou být opakována, se vyžaduje využití zákona šíření nejistot popsaného v GUM. Pro řešení těchto situací se nabízí například tabulka dosud nepublikovaných výrazů pro směrodatné odchylky pro funkce jediné veličiny a pro funkce dvou veličin; - doplňuje předběžnou technickou normu ČSN P ISO/TS 21748:2005 (01 0290), která je návodem pro hodnocení nejistot měření pomocí opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, tedy složek variability získaných z mezilaboratorních studií popsaných v normách ISO řady 5725

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe