ČSN P ISO/TS 31050 (010356)

Risk management - Guidelines for managing an emerging risk to enhance resilience

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.6.2024


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.50 ohne MWS
17.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN P ISO/TS 31050
Zeichen: 010356
Katalog-Nummer: 518733
Ausgabedatum normen: 1.6.2024
SKU: NS-1186303
Zahl der Seiten: 34
Gewicht ca.: 102 g (0.22 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN P ISO/TS 31050 (010356):

Tento dokument obsahuje návod pro řízení vznikajících rizik, kterým oraganizace může čelit. Tento dokument doplňuje ISO 31000. Tento dokument je použitelný pro jakoukoli organizaci, v jakékoli fázi a pro jakoukoli činnost organizace. Jeho použití může být přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo různým organizacím nebo kontextu různých organizací. Národní předmluva Upozornění na používání této normy Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 31050:2023 vydanou v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci. Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace, ale nesmí být v rozporu s existující mezinárodní normou. Informace o citovaných dokumentech ISO 22300 - zavedena v ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník ISO 22316 - nezavedena ISO 31000 - zavedena v ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik - Směrnice IEC 31010 - zavedena v ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik - Techniky posuzování rizik Souvisící ČSN ČSN EN ISO 2231 (80 0862) - Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení ČSN EN ISO 56000:2021 (01 0130) - Management inovací - Základy a slovník Vysvětlivky k textu této normy V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku "Informace o citovaných dokumentech" nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této nor-my je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn)

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.