Die Norm TD 70102 25.5.1999 Ansicht

TD 70102 (380701)

Plynovody ze sklolaminátů.

Automatische name übersetzung:

Rohrleitungen aus Fiberglas.NORM herausgegeben am 25.5.1999


Sprache
Realisierung
Zugänglichkeitin 4 Werktagen
Preis5.30 ohne MWS
5.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TD 70102
Zeichen: 380701
Ausgabedatum normen: 25.5.1999
SKU: NS-548000
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: TD

Die Annotation des Normtextes TD 70102 (380701):

Vysokotlaká, skleněným vláknem zpevněná epoxidová potrubí jsou v zahraničí již běžně používána v průmyslu těžby ropy a zemního plynu.

Takovýmito potrubími lze řešit problémy spojené s různými druhy koroze ocelových potrubí. V České republice jsou potrubí ze sklolaminátů používána ojediněle, a to převážně jako vysokotlaké sběrné ropovody pro přepravu surové ropy. Je reálný předpoklad rozvoje využití sklolaminátových potrubí i v českém plynárenství, a to s ohledem na řadu jeho výhod.

V současné době není v ČR k dispozici technický předpis, který by řešil problematiku plynovodů VTL a VVTL, u nichž je použito materiálů ze sklolaminátů. Technická doporučení jsou proto zpracována za účelem vyplnění předpisové mezery. Při jejich zpracování bylo využito získaných poznatků z využití sklolaminátových potrubí.

Obsahují zásady pro projektování, výstavbu, zkoušky a provoz plynovodů s přetlakem do 35,0 MPa, u kterých je namísto standardních materiálů použito sklolaminátů.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe