Die Norm TNI CEN/TR 16690 1.7.2015 Ansicht

TNI CEN/TR 16690 (018399)

Electronic fee collection - Guidelines for EFC applications based on in-vehicle ITS stations

Automatische name übersetzung:

Elektronische Gebührenerhebung - Leitlinien für EFC -Anwendungen in ITS -Stationen im Fahrzeug.



NORM herausgegeben am 1.7.2015


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis38.20 ohne MWS
38.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI CEN/TR 16690
Zeichen: 018399
Katalog-Nummer: 97675
Ausgabedatum normen: 1.7.2015
SKU: NS-611269
Zahl der Seiten: 114
Gewicht ca.: 373 g (0.82 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Kategorie - ähnliche Normen:

IT applications in transport and trade

Die Annotation des Normtextes TNI CEN/TR 16690 (018399):

Tato technická normalizační informace (TNI) se zaměřuje především na poskytnutí přehledu, jak mohou být zkombinovány zavedené a rozšířené služby elektronického výběru poplatků (dále jen EFC) a nově se rozvíjející služby na platformě kooperativních ITS systémů (C-ITS). TNI poskytuje informace návrhářům ITS o povaze a specifikách služeb EFC. To také poskytuje zúčastněným stranám v systému EFC návod, jak lze služby EFC zahrnout do souboru služeb poskytovaných v prostředí ITS. Tato TNI popisuje veškeré aspekty integrace služby EFC do stanice ITS a to jak z pohledu EFC, tak i z pohledu C-ITS. Tato TNI slouží hlavně poskytovatelům služby, jelikož jako konceptuální dokument stanoví co očekávat v případě přesunutí služeb EFC ze specializovaného hardware na sdílený v rámci jednotky pro kooperativní systémy (stanice ITS)

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.




Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.