Die Norm TNI CEN/TR 16949 1.5.2017 Ansicht

TNI CEN/TR 16949 (737001)

Road restraint systems - Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.5.2017


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.80 ohne MWS
14.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI CEN/TR 16949
Zeichen: 737001
Katalog-Nummer: 502377
Ausgabedatum normen: 1.5.2017
SKU: NS-683257
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Die Annotation des Normtextes TNI CEN/TR 16949 (737001):

Tato technická zpráva poskytuje návod, který uvádí geometrické a technické požadavky pro návrh a výrobu mostních zábradlí na silničních mostech, lávkách pro pěší, opěrných zdech a na podobných vyvýšených konstrukcích. Tento technický návod rovněž uvádí zkušební metody a návod pro připevnění štítku a označení těchto výrobků. Tento technický návod se nezabývá: - silničními záchytnými systémy pro vozidla; - záchytnými systémy pro chodce v obytných, komerčních nebo průmyslových budovách a v rámci jejich obvodu; - netuhými zábradlími, například lanovými, kabelovými. Tuto technickou zprávu lze použít pro mostní zábradlí na konstrukcích, které slouží jako přechody nad železničními tratěmi, řekami a kanály

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe