Die Norm TNI CWA 17796 1.4.2022 Ansicht

TNI CWA 17796 (010131)

Responsibility-by-design - Guidelines to develop long-term strategies (roadmaps) to innovate responsibly

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.4.2022


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis22.80 ohne MWS
22.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI CWA 17796
Zeichen: 010131
Katalog-Nummer: 514506
Ausgabedatum normen: 1.4.2022
SKU: NS-1053490
Zahl der Seiten: 64
Gewicht ca.: 192 g (0.42 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Kategorie - ähnliche Normen:

Research and development

Die Annotation des Normtextes TNI CWA 17796 (010131):

Tento dokument poskytuje směrnice pro vývoj dlouhodobých strategií odpovědného inovování, čímž pomůže organizacím dosáhnout společensky žádoucí výstupy z procesů inovací. Tyto strategie podporují přístup "odpovědnost již od návrhu", který integruje zvažování technických, etických, sociálních, environmentálních a ekonomických aspektů po celou dobu výzkumu, vývoje a návrhu, vedoucích k inovacím. Důraz je kladen na inovace souvisící s transformačními technologiemi. Dokument je vypracován tak, aby byl v co největší možné míře konzistentní s existujícími normami systémů managementu (např. EN ISO 9001) a aby je v co největší možné míře podporoval. Zvláštní pozornost věnuje společenské odpovědnosti (např. EN ISO 26000). Dokument je určen všem organizacím a činitelům zapojeným do plánování a provádění výzkumu, inovací a technologického vývoje

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.