Die Norm TNI ISO/TR 21707 1.1.2014 Ansicht

TNI ISO/TR 21707 (018272)

Intelligent transport systems - Integrated transport information, management and control - Data quality in ITS systems

Automatische name übersetzung:

Intelligente Verkehrssysteme - Informationsmanagement und integriertes Verkehrsmanagement - Qualität der Eingangsdaten für ITS-Systeme.NORM herausgegeben am 1.1.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.80 ohne MWS
7.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI ISO/TR 21707
Zeichen: 018272
Katalog-Nummer: 94590
Ausgabedatum normen: 1.1.2014
SKU: NS-549702
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Die Annotation des Normtextes TNI ISO/TR 21707 (018272):

Tato technická normalizační informace stanoví množinu standardních terminologických pojmů, které definují kvalitu dat pro komunikaci mezi poskytovateli a uživateli v oblasti ITS. Jedná se například o systémy dopravních informací či řízení dopravy, a to zejména pokud je mezi nimi nebo částmi jejich systémů otevřené rozhraní. Lze to samozřejmě aplikovat i na jiné typy rozhraní včetně vnitřního rozhraní, ale to není předmětem této technické normalizační informace, která se zabývá výlučně otevřeným rozhraním. Tato technická normalizační informace identifikuje množinu parametrů, takzvaných metadat, jako je například přesnost, preciznost nebo aktuálnost, které mohou dohromady podat kvantifikaci kvality vyměněných dat a souhrnných služeb v rámci rozhraní. Kvalita dat je využitelná pro rozhraní mezi dodavatelem dat a jejich uživatelem, důležitá je ale především pro otevřená rozhraní. To zahrnuje celkovou kvalitu služeb i jakékoli komponenty služby, kterou může dodavatelský nebo distribuční systém poskytnout. Je tím například možno měřit dostupnost a spolehlivost datové služby s ohledem na dobu provozuschopnosti (uptime) vůči době prostoje (downtime) a odezvy systému, nebo může poskytnout měřítko pro preciznosti a přesnosti jednotlivých atributů publikovaných dat.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe