Die Norm TNI ISO/TR 26999 1.8.2013 Ansicht

TNI ISO/TR 26999 (018214)

Intelligent transport systems - Systems architecture - Use of process-oriented methodology in ITS International Standards and other deliverables

Automatische name übersetzung:

Intelligente Verkehrssysteme - Systemarchitektur - Mit einem prozessorientierten Methoden in internationalen Normen und normativen Dokumenten für ITS.NORM herausgegeben am 1.8.2013


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.80 ohne MWS
11.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI ISO/TR 26999
Zeichen: 018214
Katalog-Nummer: 93410
Ausgabedatum normen: 1.8.2013
SKU: NS-549708
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Die Annotation des Normtextes TNI ISO/TR 26999 (018214):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout návod na používání procesně orientované metody (POM) nazývané také modelování toku dat při zpracovávání mezinárodních norem a dokumentů pro inteligentní dopravní systémy (ITS) a při tvorbě a zavádění systémů ITS. Jejím účelem je sloužit především za základ pro vývoj systémových architektur vysoké úrovně pro ITS. Tyto architektury jsou nástroji, jež mají pomáhat při zavádění ITS, a jsou mechanizmem pro identifikaci a podporu tvorby a používání norem.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe