Die Norm TNI IWA 42 1.10.2023 Ansicht

TNI IWA 42 (010942)

Net zero guidelines

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.10.2023


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.50 ohne MWS
17.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI IWA 42
Zeichen: 010942
Katalog-Nummer: 517461
Ausgabedatum normen: 1.10.2023
SKU: NS-1156178
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 144 g (0.32 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Kategorie - ähnliche Normen:

Pollution, pollution control and conservation

Die Annotation des Normtextes TNI IWA 42 (010942):

Tento dokument uvádí principy a doporučení umožňující společný globální přístup k dosažení nulových čistých emisí skleníkových plynů (net zero greenhouse gas emissions) pomocí sladění dobrovolných iniciativ a technických norem, politik a národních a mezinárodních předpisů. Poskytuje návod organizacím, jak mohou efektivně přispět ke globálnímu úsilí udržet nárůst teploty do 1,5 °C dosažením nulových čistých emisí skleníkových plynů nejpozději do roku 2050. Dokument obsahuje obecné termíny a definice a poskytuje návod a specifická doporučení týkající se těchto problematik: - základní principy platné pro všechny organizace; - včlenění nulových čistých emisí do strategií a politik; - co znamenají nulové čisté emise pro různé úrovně a pro různé typy organizací; - stanovení a sladění přechodných a dlouhodobých cílů založených na spravedlnosti, nejnovějších vědeckých poznatcích, důkazech a osvědčené správné praxi; - činnosti potřebné k splnění těchto cílů; - snížení emisí skleníkových plynů v hodnotovém řetězci; - ochrana a obnova přírody; - neuskutečněné emise skleníkových plynů a další přínosy pro klima mimo hodnotový řetězec; - propady skleníkových plynů; - kompenzace; - kredity; - tvrzení; - monitorování, měření a používání vhodných a konzistentních indikátorů; - spravedlnost, zplnomocnění, přiměřený podíl a širší dopad; - transparentní podávání zpráv a efektivní komunikace. Cílem dokumentu je pomoct všem organizacím, včetně organizací (např. vlády, veřejná správa, nevládní organizace) tvořících politiky, rámce, normy nebo jiné iniciativy pro použití jinými organizacemi

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.